λεωφορείο-φυσαρμόνικα

Συνδυάζει με επιτυχία τη χωρητικότητα ενός μικρού τρένου με τις ικανότητες στους ελιγμούς που έχει ένα λεωφορείο-φυσαρμόνικα!