λεπτά

Με εκατοντάδες λεπτά του ευρώ ένας γλύπτης αναπαριστά… ανθρώπινες μορφές, προτείνοντας με τον τρόπο αυτό μία επιπλέον χρήση του νομίσματος!