Λεπτά κτήρια

Είναι αυτό που λέμε μια λωρίδα γης. Πάντως προσπάθησαν να κερδίσουν το χαμένο χώρο σε ύψος.