λαχείο

Τι κι αν έγινε εκατομμυριούχος, ο υδραυλικός αυτός δεν θέλησε να αφήσει τη δουλειά του…

Κάθε φορά που περιμένει παιδί ή γεννάει, ένα μέλος της οικογένειάς της κερδίζει το λόττο!