λήμμα

Με τον τίτλο «Google», το λεξικό περιέχει μόνο φωτογραφίες σε κάθε λήμμα, πετυχαίνοντας μια οπτική ερμηνεία 21.000 αγγλικών λέξεων μέσω εικόνων, όπως αυτές εμφανίζονται στη γνωστή σελίδα αναζήτησης.