Κώδικες Μπηλ

Κείμενα, επιγραφές σε μνημεία και ιερογλυφικά γράμματα είναι μερικά μόνο από τα ανεπίλυτα μυστήρια, για την αποκρυπτογράφηση των οποίων «σπάνε» το κεφάλι τους εδώ και αιώνες οι ερευνητές.