κυλινδρικό σπίτι

Τα ράφια γίνονται καρέκλες, οι καρέκλες κρεβάτια, τα κρεβάτια τοίχοι και οι τοίχοι γραφεία… Κι όλα αυτά ανάλογα με τον τρόπο που περπατάει ο χρήστης μέσα στο «περιστρεφόμενο» σπίτι του!