κτήρια από πάγο

Εφήμερα έργα αρχιτεκτονικής ξεχωρίζουν το χειμώνα σε διάφορα σημεία του πλανήτη και λιώνουν σιωπηλά τις πρώτες μέρες της άνοιξης.