κρύα μέρη στον κόσμο

Κρύο στο κρύο, και οι θερμοκρασίες σε μερικά μέρη του πλανήτη χρυπούν κόκκινο – και ζουν άνθρωποι εκεί!