κρακ στα δάχτυλα

Υπάρχει ένας μακροχρόνιος μύθος, που λέει, ότι, αν κάνετε το γνωστό «κρακ» στις αρθρώσεις των δαχτύλων σας, τότε μπορεί μελλοντικά να προκαλέσετε σοβαρά προβλήματα στα χέρια σας.