καταπράσινα πάρκα

Δεσπόζουν στις πόλεις όπου βρίσκονται και αποτελούν το καταπράσινο σήμα-κατατεθέν των ντόπιων για συνάντηση και χαλάρωση!