καλοπληρωμένα επαγγέλματα

Η έρευνα έγινε με βάση τον μέσο μισθό, το ποσοστό απασχόλησης, την ανάπτυξη, τις προοπτικές απασχόλησης, το επίπεδο στρες και την ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής.