Καθέλκυση πλοίων

Είναι η μεγάλη στιγμή που πλοιοκτήτες και κατασκευαστές προσμένουν μετά από αρκετούς μήνες εργασιών. Μεγάλα πλοία καθελκύονται στο νερό και το αποτέλεσμα είναι άκρως εντυπωσιακό.

Η καθέλκυση ενός πλοίου είναι πολλές φορές μια εντυπωσιακή διαδικασία.