κίτρινα ταξί

Τα κίτρινα οχήματα έχουν 9% μικρότερη πιθανότητα εμπλοκής τους σε τροχαία ατυχήματα, έδειξε νέα μελέτη…