κάθετη πόλη

Μια καινοτόμα και φουτουριστική ιδέα για την κατοίκηση στο μέλλον…

Στο μέλλον ο συνδυασμός ουρανοξύστη και πόλης θα αποτελέσει την καλύτερη αστική οικιστική λύση!