κάθετες κατασκευές

Οι δομές που θα δείτε στη συνέχεια σίγουρα δεν είναι συνηθισμένο να τις βλέπουμε σε κάθετη… ανάπτυξη!