κάθετες καλλιέργειες

Παράγουν πέντε φορές περισσότερα λαχανικά από ένα κλασικό αγρόκτημα.

Λόγω της οικιστικής ανάπτυξης στην Κίνα οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις μειώνονται δραματικά!