Ιταλική προφορά

Μία γυναίκα από την Σκωτία ξύπνησε και δεν μιλούσε την μητρική της γλώσσα, αλλά μία από πιο νότια. Ξύπνησε και μιλούσε ιταλικά.