ιστορικά ξενοδοχεία

Ορισμένες παροχές δεν ήταν δεδομένες από την αρχή της δημιουργίας των ξενοδοχείων και για το λόγο αυτό η λίστα που ακολουθεί έχει ενδιαφέρον!