ισπανικά χωριά

Σε διάφορα σημεία της ισπανικής επαρχίας κρύβονται μικροί οικιστικοί «θησαυροί»!