Ιατρικό παράδοξο

Δεν πρόκειται για Photoshop, αλλά για πραγματική νόσο. Στα Απαλάχια όρη στηρίζεται ένα ιατρικό παράδοξο, το οποίο είναι τόσο ασυνήθιστο που αρχικά φαίνεται σαν μια τεράστια απάτη.