Ιατρική Σχολή

Τι σχέση μπορεί να έχει μια παραδοσιακή γρανίτα της Ρώμης ή μια σουμπρέτα της Όπερας με την ανατομία και τη βιολογία της Ιατρικής Σχολής;