Θεός

Χριστιανοί, μουσουλμάνοι και εβραίοι θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν πιο κοντά, εάν, βέβαια το επιθυμούν οι ίδιοι.

Δεν είναι αρχιτεκτονική… αποτυχία ούτε βέβαια βλασφημία. Η μοναδική… ανάποδη εκκλησία στον κόσμο έχει συμβολικό περιεχόμενο, αφού η αντιστροφή της υποδηλώνει την κυριαρχία του καλού απέναντι στο κακό!