θετικές επιστήμες

Ονομάζεται «Garden of Cosmic Speculation» και βρίσκεται στη Σκωτία, συνδυάζοντας απόλυτα το χώρο και τη φύση με τις Θετικές Επιστήμες σε μια προσπάθεια να μεταβούν οι επισκέπτες από τη θεωρία… στην πράξη!