θεραπευτικά φυτά

Το επίτευγμα έγινε με τη βοήθεια γενετικής τεχνολογίας και ανοίγει νέους δρόμους στην παραγωγή φαρμάκων.

Δεν δίνουν μόνο γεύση στο φαγητό αλλά θεραπεύουν κιόλας!