θαλασσα αυγό

Είναι εντυπωσιακό το πώς συμπεριφέρεται το αυγό στο διαφορετικό περιβάλλον που δημιουργείται από το νερό και την πίεση που αυτο δημιουργεί αστα 20 μέτρα βάθος.