θέα από γερανό

Οι τεχνικοί που δουλεύουν σε μεγάλο ύψος στους γερανούς κινδυνεύουν αρκετά όμως η απίστευτη θέα τούς αποζημιώνει με το παραπάνω!