η λέξη σαν εικόνα

Από το Α έως το Ω, τα γράμματα σχηματίζουν λέξεις, οι λέξεις γίνονται προτάσεις και αποκτούν νόημα, που με τη σειρά του μετατρέπεται σε… εικόνα!