Η εξαφάνιση του δρομέα

Οι αστικοί μύθοι και οι τρομακτικές ιστορίες πάντα μας γοητεύουν, ακόμη κι αν είμαστε δύσπιστοι με τις υποτιθέμενες έγκυρες πηγές τους.