Ημερολόγια των Μάγια

Νέα ευρήματα επιβεβαιώνουν την αρχική πρόβλεψη των Μάγια. Φρενίτιδα έχουν προκαλέσει οι θεωρίες που έχουν γραφτεί τα τελευταία χρόνια σχετικά με το τέλος του κόσμου όπως αυτό είχε προβλεφθεί στα Ημερολόγια των Μάγια.