ζώα με μελανισμό

Έχουμε συνηθίσει να τα βλέπουμε στην κλασική… έκδοση, με το συνηθισμένο χρώμα που τα χαρακτηρίζει. Όμως μια σπάνια ασθένεια δημιουργεί μαύρα λιοντάρια, ελάφια, σκίουρους και λοιπά άγρια ή ήμερα ζώα!