ζωγραφισμένα πιάνα

Ο καλλιτέχνης θέλει να ενισχύσει την αυθόρμητη επικοινωνία μεταξύ των περαστικών αλλά και να ενθαρρύνει την ενασχόλησή τους με τη μουσική!