ζωγραφική σε βιβλίο

Ο πίνακας εμφανίζεται όταν το βιβλίο είναι κλειστό και ο χρήστης απλώς τραβήξει τις σελίδες, όπως θα δείτε στο ακόλουθο βίντεο!