ζωή στη Γη

Tα τελευταία χρόνια μια σειρά από ευρήματα στέλνουν ολοένα και πιο πίσω την ημερομηνία εμφάνισης της ζωής στην Γη.

Πού ήταν η κοιτίδα της ζωής: Στην ξηρά ή μέσα στη θάλασσα;

Η Samsung προβλέπει πως μέσα σε λιγότερο από 100 χρόνια θα αλλάξουν όλα.

Πολλά θα έχουν αλλάξει μέχρι τότε στον πλανήτη!