ευρωπαϊκή λίμνη

Ένα νοητό ταξίδι στις ευρωπαϊκές λίμνες που ξεχωρίζουν για τη γραφικότητα και την ομορφιά τους επιβάλλεται…