εργασιακός νόμος

Μετά την εφαρμογή των νέων εργασιακών νόμων που ορίζονται από το Μνημόνιο, κλασικές φράσεις που όλοι μας χρησιμοποιούσαμε μέχρι πρότινος… καταργούνται διά παντός…