επιστημονική ανακάλυψη

Η ακτίνα κύκλου του άστρου ανέρχεται σε 696.000 χιλιόμετρα, σύμφωνα με υπολογισμούς του Γερμανού αστρονόμου Arthur Auwers, από το… 1891.

Μια σημαντική ανακάλυψη γιατί πρόκειται για ολόκληρο πτηνό και όχι για μέρη του…

Μια σημαντική ανακάλυψη των επιστημόνων από δορυφορικές εικόνες.