επικοινωνία

Η φυλή του Αμαζονίου Μπόρα έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει τη γλώσσα της σε ήχους χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο ρυθμό ενώ χτυπούν ορισμένα τύμπανα.

Από την παλαιολιθική εποχή μέχρι το απώτερο μέλλον ο άνθρωποςάλλαξε δραματικά τόσο στην επικοινωνία όσο και στη στάση σώματος!