επιβλητικοί φάροι

Απαραίτητοι για να προειδοποιούν τους ναυτικούς, αποτελούν τις περισσότερες φορές εμβληματικές δομές στη θάλασσα.