επιβάτες

Για έναν λόγο που δεν έχει κάνει ούτε με ευγενείς τρόπους αλλά ούτε και με την υγιεινή…

Οι εικόνες που θα δείτε στο ακόλουθο βίντεο σίγουρα θα σας κάνουν να αναθεωρήσετε για το τι σημαίνει… πολυκοσμία!