επίδεσμος

Μοιάζει με κανονικό επίδεσμο αλλά μόλις τοποθετηθεί στο τραύμα έχει την ικανότητα να παίρνει το χρώμα του δέρματος και να γίνεται… αόρατος.