εξόρυξη τούβλων

Συνήθως τα τούβλα κατασκευάζονται από πηλό αλλά στην Μπουργκίνα Φάσο εξορύσσονται από την πλαγιά ενός λόφου!