εξίσωση της ευτυχίας

(Mx16 + Cx1 + Lx2) + (Tx5 + Nx2 + Bx33) όπου έξι παράγοντες αν συνδυαστούν σωστά αρκούν για να είμαστε ευτυχισμένοι!