εξέδρες άντλησης πετρελαίου

Έναν μικρό βιότοπο ονειρεύονται οι επιστήμονες να δημιουργήσουν επάνω στις πλωτές εξέδρες άντλησης πετρελαίου που είναι πλέον παροπλισμένες!

Οι πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου μέσα στη θάλασσα ενέπνευσαν τα πιο δημιουργικά μυαλά!