Εντυπωσιακό νησί

Το μικρό σπίτι είναι το μοναδικό που βρίσκεται -και «χωράει»- στο συγκεκριμένο νησί.

Το πιο εντυπωσιακό απο τα φυτά της Σακότρα, είναι το δέντρο «αίμα του δράκου».