εντυπωσιακό κτήριο

Ένα κέντρο ερευνών αφιερωμένο στην αποτελεσματική χρήση της ενέργειας…

Μια εντυπωσιακή κατασκευή που τραβά τα βλέμματα.