εναλλακτικές χρήσεις για ξίδι

Στοίχημα ότι χρησιμοποιείτε το μπουκάλι το ξίδι που έχετε στο σπίτι σας αποκλειστικά για να ραντίσετε τη σαλάτα σας!