ελβετικές λίμνες

Η Ελβετία μπορεί να μην έχει θάλασσα, αλλά οι δεκάδες λίμνες της αποζημιώνουν τους επισκέπτες και με το παραπάνω!