εικόνες στο μικροσκόπιο

Η επιστήμη «παντρεύεται» με την τέχνη μέσα από αυτές τις απίστευτα λεπτομερείς εικόνες που λαμβάνονται με μικροσκόπιο λέιζερ.

Ο μικρόσκοσμος μεγεθύνεται και αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον!