ειδωλολατρία

Ένας από τους πιο θεαματικούς καταρράκτες της Ισλανδίας αποτέλεσε το έτος 999 τον «Καιάδα» για τα ειδωλολατρικά είδωλα των κατοίκων που ασπάστηκαν το χριστιανισμό!